Catalogue


Search

  
 

 •  Anti-Corruption: Corruption – An Obstacle to Development, 19-21 October

  Instructor-led training

  "People are right to be angry. Corruption threatens the well-being of our societies, the future of our children and the health of our planet. It must be fought by all, for all." These words by UN Secretary General António Guterres underline corruption as a serious obstacle to peace and sustainable development. Corruption weakens the level of trust within society and poses a threat to democracy. It also impedes economic development and erodes fundamental services such as healthcare, education and sanitation. People living in poverty and oppression are hardest hit by the harmful impact of corruption. Tackling corruption is thus a precondition for sustainable development and must be a vital part of international development cooperation.

 •  Coachning/mentorskap, 9-10 och 16-18 november

  Instructor-led training

  Den här kursen är en fortsättning för de aktörer i biståndet som gått grundkursen ”Bortom workshop – Hur bidra till hållbar kapacitetsutveckling” och som vill fortsätta att stärka sin organisation inom samma spår. Under grundkursen omnämndes coachning/mentorskap som ett användbart verktyg för att åstadkomma hållbar kapacitetsutveckling, vilket denna kurs nu utforskar vidare, med konkreta övningar, modeller och diskussioner.

 •  Dialogmöten mellan Sida och organisationer som får bidrag via informations- och kommunikationsstrategin, sep/okt

  Instructor-led training

  Sida bjuder in till en serie digitala dialogmöten under september/oktober för att dela erfarenheter och kunskap inom informations- och kommunikationsstrategin, samt för att gemensamt lyfta den strategiska blicken. 

 •  E-learning on Gender Equality and Prevention of SEAH

  Instructor-led training

  Welcome to Sida’s e-learning courses on gender equality and Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (SEAH) for partner organisations. As one of the main thematic priorities for Swedish development cooperation, a gender equality perspective shall permeate all Sida’s work.

 •  RBM & Adaptive Management, 1-2, 7-8 December

  Instructor-led training

  This advanced course deepens your capacity to implement and make use of a results based- and adaptive management mindset when monitoring and following up program results.

 •  Results-Based Management: RBM in Development Cooperation

  Instructor-led training

  This basic course improves your ability to apply Results-Based Management in projects and programs in development cooperation, such as planning, implementation and reporting of results. To be eligible for the course you are required to submit an ongoing or planned project/programme, in order to work with throughout the course.

 •  Uppsamlingsheat: Bortom workshop – Hur bidra till hållbar kapacitetsutveckling, 14-16, 21-23 september

  Instructor-led training

  Ett lärprogram där vi tillsammans gör en djupdykning i vad som bör beaktas i utvecklingsprojekt och program som eftersträvar kapacitetsutveckling. Eftersom så många projekt lägger stor vikt vid workshops och seminarier, tittar vi först och främst närmare på hur man kan designa sådana event på ett sätt som effektivt åstadkommer individuellt lärande. Vi begrundar även vad som krävs för att en hel organisation ska förankra nya arbetssätt och hålla fast vid dem. Deltagarna förväntas efter lärprogrammet både kunna förankra nya arbetssätt inom sin egen svenska organisation och stödja externa partners i samma arbete.