Catalogue


Search

  
 

 •  Beyond Workshops - How to support sustainable capacity development

  Instructor-led training

  ONE-YEAR PROGRAMME
  Developing capacity is hard. Sustaining results long-term is even harder. Who couldn’t do with a little external help? 

 •  Grundläggande biståndskurs för myndigheter som bidrar till utvecklingssamarbete

  Instructor-led training

  HÄRNÖSAND
  Vill du som statstjänsteperson bidra till hållbar kapacitetsutveckling i svenskt utvecklingssamarbete? Svenska myndigheter har en unik roll i utvecklingssamarbete. För att stärka resultaten av myndighetssamarbete erbjuder Sida en kurs som ger dig en bred grund att stå på när du ska genomföra projekt i partnerländer.

   

 •  Hållbar säkerhet för svenska civilsamhällesorganisationer

  Instructor-led training

   

  Arbetsseminarium i Härnösand, del 2 (av totalt 3 inledande möten), etablerandet och uppstartsfasen av Civilsamhällets Säkerhetsforum i Sverige (CSFS).

  Det tredje mötet hålls våren 2024, information om detta kommer längre fram.

  Hur ska civilsamhället skyddas och kunna arbeta i en omvärld där demokratin backar? Dessa frågor – med flera – kommer att behandlas i detta arbetsseminarium som är den andra (2) delen av totalt tre (3) konferenser av, med & för civilsamhällesorganisationer. 

 •  RBM revisited: planning for the unforseen

  Instructor-led training

  This training will help Sida’s partners increase effectiveness of their programmes and projects by using results-based management. In the course, participants will choose a development problem and identify its root causes, creating a theory of change to address it, and find ways to monitor the actions. The new ingredient in this course – adaptive management – allows partners to also take unforeseen events into the equation by building flexibility in the RBM approach.

 •  Sign up to our newsletter

  Instructor-led training

  Sign up to our newsletter to receive updates about upcoming courses and events arranged by Sida Partnership Forum.

 •  The role of Digitalisation in Poverty Alleviation and Sustainable Development

  Instructor-led training

  DIGITAL

  Digitalisation affects everything in our societies and has a central role in advancing sustainable development to meet today's challenges. This course focuses on the great potential Digitalization has to drive development in partner countries and how it contributes to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).