Catalogue


Search

  
 

 •  Anti-Corruption: Corruption – An Obstacle to Development

  Instructor-led training

  This course focuses on how to tackle corruption as an obstacle to development in society when designing and implementing international development cooperation projects and programmes.

 •  Anti-Corruption: Risk, Detection and Investigation

  Instructor-led training

  This course focuses on how to manage corruption risks as well as suspicions of corruption, within projects and programmes. Corruption is a major obstacle to the implementation of the Sustainable Development Goals. It is imperative to tackle it in different ways and on a diversity of arenas, including by promoting integrity in our own organisations and projects.

 •  Bortom workshop – Hur bidra till hållbar kapacitetsutveckling

  Instructor-led training

  En kurs där vi tillsammans gör en djupdykning i metoder för att möta utmaningarna med kapacitetsutveckling inom utvecklingssamarbetet. Många projekt lägger stor vikt vid workshops och seminarier. Vi tittar först närmare på hur man kan designa event som effektivt åstadkommer individuellt lärande. Vi begrundar sedan vad som krävs för att en hel organisation ska ta till sig nya arbetssätt och hålla fast vid dem. Efter kursen förväntas du både kunna förankra nya arbetssätt inom din egen organisation och stödja partners i samma arbete.

 •  Corruption in Academic Research

  Instructor-led training

  Corruption in academic research is a global problem with grave implications for the achievement of the Sustainable Development Goals. It manifests itself in for example conflicts of interest, lack of academic integrity, bribery, favoritism, nepotism, embezzlement, fraud, sextortion, and the political interference with research agendas and university administrations. In short, corruption in academic research is a societal ill that universities globally must actively manage and prevent.

 •  E-learning on Gender Equality and Prevention of SEAH

  Instructor-led training

  Welcome to Sida’s e-learning courses on gender equality and Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (SEAH) for partner organisations. As one of the main thematic priorities for Swedish development cooperation, a gender equality perspective shall permeate all Sida’s work.

 •  Mentorskap/coaching

  Instructor-led training

  Den här kursen är en fortsättning för de aktörer i biståndet som gått grundkursen ”Bortom workshop – Hur bidra till hållbar kapacitetsutveckling” och som vill fortsätta att stärka sin organisation inom samma spår. Under grundkursen omnämndes mentorskap/coaching som ett användbart verktyg för att åstadkomma hållbar kapacitetsutveckling, vilket denna kurs nu utforskar vidare, med konkreta övningar, modeller och diskussioner.

 •  RBM & Adaptive Management

  Instructor-led training

  This advanced course deepens your capacity to implement and make use of a results based- and adaptive management mindset when monitoring and following up program results.

 •  Results-Based Management: RBM in Development Cooperation

  Instructor-led training

  This basic course improves your ability to apply Results-Based Management in projects and programs in development cooperation, such as planning, implementation and reporting of results. To be eligible for the course you are required to submit an ongoing or planned project/programme, in order to work with throughout the course.

 •  Utresekurs för myndigheter som arbetar med utvecklingssamarbete

  Instructor-led training

  En förberedande kurs som ger dig en bred grund att stå på inför och under genomförandet av svenska myndigheters olika expertuppdrag i partnerländer. Kursen erbjuder ett ”smörgåsbord” av viktiga perspektiv och verktyg för att kunna genomföra projekt inom utvecklingssamarbete på ett effektivt och målanpassat vis.