Digitaliseringens roll inom fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling

HÄRNÖSAND (inkl. ett digitalt tillfälle) 
Digitaliseringen är en stark förändringsfaktor i våra samhällen och påverkar allt i vår omvärld. Den har en central roll i att skapa hållbar utveckling och möta dagens utmaningar. Kursen fokuserar på den stora potential digitaliseringen har för att driva utvecklingen i våra samarbetsländer och hur den kan bidra till att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling.

Denna kurs har två tillfällen under hösten 2023. Välj mellan en fysisk kurs med ett digital tillfälle eller en helt digital kurs.

 

Digitalisation - a driver of change

Vi lever i en digital tid. Digital teknologi utvecklas snabbt och erbjuder nya möjligheter. Digitaliseringen driver en fundamental förändring i samhällen som påverkar alla sektorer och är bland de stora ”Drivers of Change” i vår tid. Det är en omställning i våra arbetssätt, vårt beteende och våra liv som drivs av tekniken. Artificiell Intelligens (AI), data, Internet of Things (IoT), och andra digitaliseringsmöjligheter är verktyg för att möta världens utmaningar och att leda en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Digitalisering har en stor potential att adressera de globala målen och accelerera implementeringen av Agenda 2030. Samtidigt rör digitaliseringen alla dimensioner av fattigdom. Att främja användning av digitalisering i samarbetsländer, skapar bättre förutsättningar för att lyfta folk ur fattigdom och förtryck. 

 

Syfte

Kursen syfte är att stärka organisationers mognad att leda och driva digital utveckling i låg- och medelinkomstländer samt att öka kunskap och förståelse för digitaliseringens roll inom fattigdomsbekämpning och hållbar samhällsutveckling.

 

Läromål

Efter aktivt deltagande på kursen..
  • Kan du definiera digitalisering och beskriva dess roll i utvecklingssamarbetet och hållbar utveckling. 
  • Har du utforskat möjligheterna som digitalisering erbjuder som verktyg för social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.  
  • Kan du integrera bästa praxis inom digitalisering i din organisations projekt och program inom utvecklingssamarbete 

 

Innehåll

Kursen är indelad i tre moduler:

  • Vad innebär digitalisering? Att förstå digitalisering som begrepp, definition och betydelse i utvecklingssamarbete.
  • Digitalisering som ett verktyg för social, ekonomisk och miljömässig hållbar utvecklig i Sidas partnerländer.
  • Effektivt bistånd med hjälp av digitala principer; hur digitala verktyg kan öka effekterna inom projekt och program inom internationellt utvecklingssamarbete.

 

Målgrupp

Kursen är öppen för myndigheter, civilsamhällesorganisationer, näringslivsaktörer och akademin som arbetar med utvecklingssamarbete. Vi välkomnar att flera personer från samma organisation går kursen, detta underlättar framtida digitaliseringsarbete.
Om du arbetar för en icke-svensk organisation behöver du ett godkännande av din svenska partnerorganisation.

Observera!
Kursen är inte till dig som vill lära dig att använda digitala verktyg och är inte riktad till privatpersoner.

 

Ansökan

Varje deltagare ansöker personligen via ansökningsformuläret i kurskatalogen. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Deltagarna förväntas att gå hela kursen och anpassa andra åtaganden därefter.

 

Max antal deltagare per kurs

30

 

Datum, tid och plats

Tillfälle 1 (fysisk + digital)
Härnösand 8-9 november inkl. ett digitalt tillfälle 16 november - ansökan öppnar 16 augusti
Kursen ges i huvudsak på plats i Härnösand men inkluderar även en digital del 16 november.

För den digitala delen behöver du ha tillgång till egen dator, webbkamera, högtalare (inbyggd eller extern/headset), mikrofon (inbyggd eller extern/headset) och en stark internetuppkoppling. 


Tillfälle 2 (helt digital)
Digitalt 4,5 och 11 december - ansökan öppnar 11 september 

Hela kursen genomförs i Zoom. För att delta behöver du ha tillgång till en egen dator, webbkamera, högtalare (inbyggd eller extern/headset), mikrofon (inbyggd eller extern/headset) och en stark internetuppkoppling. 

 

Kostnader

Tillfälle 1 (fysisk + digital)
Kursen är kostnadsfri. Du står själv för kostnaden för transport till och från Härnösand. Sida står för mat och boende. Mer praktisk information om boendet skickas ut i samband med antagning till kursen.

Praktisk information om Sida Partnership Forum
 

Tillfälle 2 (helt digital)
Kursen är kostnadsfri.

 

Språk

Tillfälle 1 
Kursen genomförs på svenska dag 1 och 2, dag 3 är på engelska. Samt delar av innehållet och kursmaterialet är på engelska.

Tillfälle 2
Kursen genomförs på engelska.

 

Kursansvarig

Joumana Abou Hammoud, Metod och ämnesföreträdare, Sida
 

Kontakt

Har du praktiska frågor? Kontakta Freddy Martinez, Programadministratör, Sida

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Följ oss på Facebook